پارچه خواننده امامزاده سرگرمی آمریکا

پارچه: خواننده امامزاده سرگرمی آمریکا سرگرمی چه خبر از کجا ؟ در حاشیه

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نرخ بیکاری کل کشور اعلام شد

مطابق با آمارهای مرکز آمار کشور عزیزمان ایران قیمت بیکاری جهت سه ماهه بهار امسال (۱۳۹۷) ۱۲.۱ درصد اعلام شده است است.

نرخ بیکاری کل کشور اعلام شد

نرخ بیکاری کل کشور اعلام شد

عبارات مهم : جمعیت

مطابق با آمارهای مرکز آمار کشور عزیزمان ایران قیمت بیکاری جهت سه ماهه بهار امسال (۱۳۹۷) ۱۲.۱ درصد اعلام شده است است.

به گزارش ایسنا، مطابق با آمارهای مرکز آمار ٤١.١ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیش تر در سه ماهه بهار ۱۳۹۷ از نظر اقتصادی فعال بوده اند. یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات قیمت همکاری اقتصادی حاکی از آن است که این قیمت نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٦) ٠.٥ درصد زیاد کردن داشته است.

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ١٣٩٧ منتشر شد که در آن بررسی قیمت بیکاری افراد ١٠ ساله و بیش تر نشان می دهد که ١٢.١ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بدون کار بوده اند. روند تغییرات این قیمت حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار ١٣٩٦ به میزان ٠.٥ درصد کم کردن داشته است و جمعیت بدون کار کشور با ٤٤٩٥٨ نفر کم کردن به ٣ میلیون و ٣٢٢ هزار نفر رسیده است.

نرخ بیکاری کل کشور اعلام شد

همچنین جمعیت شاغلین ١٠ ساله و زیاد در این فصل ٢٤ میلیون و ٦٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٥٦ هزار نفر زیاد کردن داشته هست. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در بهار ١٣٩٧، بخش خدمات با ٥٠.١ درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود تخصیص داده شده است داده هست. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ٣١.٢ درصد و کشاورزی با ١٨.٧ درصد قرار دارند.

قیمت بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ٢٥.٥ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١٣٩٧ بدون کار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی قیمت بیکاری این افراد نشان می دهد، این قیمت نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٦) ٠.٩ درصد کم کردن یافته است.

مطابق با آمارهای مرکز آمار کشور عزیزمان ایران قیمت بیکاری جهت سه ماهه بهار امسال (۱۳۹۷) ۱۲.۱ درصد اعلام شده است است.

همینطور بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که در بهار ١٣٩٧، ١٠.٢ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش تر و…) کم تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده جهت انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی است که ٤٠.١ درصد از شاغلین ١٠ ساله و بیش تر، ٤٩ ساعت و بیش تر در هفته کار کرده اند.

واژه های کلیدی: جمعیت | اشتغال | بیکاری | اقتصادی | نرخ بیکاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz