پارچه خواننده امامزاده سرگرمی آمریکا

پارچه: خواننده امامزاده سرگرمی آمریکا سرگرمی چه خبر از کجا ؟ در حاشیه

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی برنامه‌ای جهت تحریم کشور عزیزمان ایران در آینده نزدیک نداریم / موگرینی

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه امکان اعمال تحریم های تازه علیه کشور عزیزمان ایران را بعید می داند.

برنامه‌ای جهت تحریم کشور عزیزمان ایران در آینده نزدیک نداریم / موگرینی

موگرینی: برنامه ای جهت تحریم کشور عزیزمان ایران در آینده نزدیک نداریم

عبارات مهم : ایران

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه امکان اعمال تحریم های تازه علیه کشور عزیزمان ایران را بعید می داند.

به گزارش ریانووستی، «فدریکا موگرینی» راجع به این که آیا اتحادیه اروپا از آمریکا در تحریم علیه کشور عزیزمان ایران پیروی می کند یا نه، گفت: ما امروز و هفته گذشته درخصوص اعمال تحریم تازه علیه کشور عزیزمان ایران بحث نکردیم و اعمال این تحریم ها را نیز آینده نگری نمی کنیم و برنامه ای جهت تحریم کشور عزیزمان ایران در آینده نزدیک نداریم.

برنامه‌ای جهت تحریم کشور عزیزمان ایران در آینده نزدیک نداریم / موگرینی

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا منظور خود را از آینده نزدیک روشن نکرد و توضیحی در این باره نداد.

موگرینی در خصوص لبنان نیز گفت: با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی لبنان مخالف هستیم و باید از ورود لبنان به تنش های منطقه جلوگیری کرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه امکان اعمال تحریم های تازه علیه کشور عزیزمان ایران را بعید می داند.

مهر

واژه های کلیدی: ایران | خارجی | لبنان | تحریم ها | اتحادیه اروپا | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz